JAK JE TO SE ZÁKONEM O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ?

17. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen zákon č. 39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování (ZRZ). Co to vlastně znamená pro realitní makléře?

Aktuální informace 26. 2. 2020

Zákon o realitním zprostředkování, respektive jeho účinnost, nastane k 3. 3. 2020. Od tohoto data se budou počítat lhůty pro přechodné období:

 • ať už pro povinné pojištění realitních subjektů (2 měsíce), 
 • tak pro získání vázané živnosti (6 měsíců). 

Od data účinnosti (3. 3. 2020) bude nutné postupovat v rámci realitní činnosti v souladu s tímto zákonem.

Povinnosti, které Zákon o realitním zprostředkování ukládá

Realitní makléři, kteří chtějí i nadále pokračovat ve své profesi bez rizika pokuty, musí podle zákona splnit mimo jiné i několik administrativních povinností.

Živnostenský úřad

Do 3. 9. 2020 ohlásit živnostenskému úřadu změnu živnosti volné Realitní činnost na živnost vázanou Realitní zprostředkování a doložit splnění odborné způsobilosti. Možností jak prokázat odbornou způsobilost je několik: 

 • Předložením dokladu o ukončení VŠ studia (magisterského) v oboru právo, ekonomie nebo stavebnictví, nebo podobných oborech.
 • Předložením dokladu o ukončení VŠ studia (bakalářského) doplněného o studium MBA (související s realitami) a jeden rok praxe (viz. níže).
 • Předložení dokladu o ukončení středoškolské vzdělání s maturitoou + doložení 3 roků praxe, např. prostřednictvím daňového přiznání, ze kterého je zřejmé že byla činnost realitního makléře po potřebnou dobu vykonávána.
 • Předložením certifikátu o složení odborné zkoušky pro kvalifikaci „Obchodník s realitami“ dle definice MŠMT. Oprávnění udělovat certifikaci má v České republice cca 20 subjektů. V tuto chvíli aktivně nabízí kurzy a certifikační zkoušku asi 10 z nich (např. Asociace realitních kanceláří ČR). Zkouška musí být složena pro kvalifikaci „Obchodník s realitami“ (kód 66-042-M, dle národní soustavy kvalifikací).

Pojištění podle zákona o realitním zprostředkování

Do 3. 5. 2020 uzavřít profesní pojištění, které splňuje požadavky Zákona o realitním zprostředkování, a následně do 10 dnů zaslat pojistnou smlouvu a doklad o zaplacení na Ministerstvo pro místní rozvoj. QARA pro spolupracující realitní makléře připravuje nabídku pojištění, které splní zákonné požadavky a zároveň umožní makléřům krýt i další případná rizika spojená s jejich činností.

Smlouvy a úschovy podle zákona o realitním zprostředkování

Od 3. 3. 2020 uzavírat smlouvy v souladu s novým zákonem a řídit se novými pravidly pro úschovy kupní ceny. Smlouvy které byly uzavřeny před platností zákona o realitním zprostředkování však zůstávají v platnosti a není nutné je znovu uzavírat. Úschovu kupní ceny mohou i nadále realizovat i realitní kanceláře (zprostředkovatelé), klient je o to však musí písemně požádat. Zprostředkovatel pak musí splnit řadu povinností, jako např.:

 • Každá úschova musí být realizována na oddělený účet v bance, který je vedený na jméno realitního zprostředkovatele.
 • Zprostředkovatel musí informovat banku o skutečném majiteli peněžních prostředků.
 • Smlouva o úschově peněžních prostředků musí mít písemnou podobu.
 • Zprostředkovatel musí vést evidenci úschov.
 • Převody peněžních prostředků musí být, podle zákona o realitním zprostředkování, uskutečněny pouze bezhotovostně.
 • Současně s poskytnutím první úschovy musí o této skutečnosti realitní zprostředkovatel informovat obecní živnostenský úřad, který má na starosti dozor nad plněním těchto povinností.

My v QARA však důrazně doporučujeme úschovu kupní ceny realizovat výhradně prostřednictvím advokáta, banky nebo notáře. Tyto subjekty mají nastavenou řadu externích i interních kontrolních mechanismů pro maximální bezpečnost celé transakce a solidní realitní kanceláře i realitní makléři budou jejich služby v rámci úschov peněžních prostředků svých klientů využívat i nadále bez ohledu na Zákon o realitním zprostředkování.

Úschovu dle ZRZ může poskytovat pouze osoba zapsaná ve veřejném rejstříku. Tím je v případě podnikatelských subjektů Obchodní rejstřík. Realitní zprostředkovatelé, kteří podnikají jako fyzické osoby (OSVČ), však v obchodním rejstříku automaticky zapsáni nejsou. Jejich evidenci totiž vede Živnostenský rejstřík, což není z pohledu zákona dostačující.

Pokud tedy taková osoba (OSVČ) chce poskytovat úschovy v souladu se ZRZ, musí se nechat do Obchodního rejstříku zapsat. Zda je podnikatel zapsaný v OR si pak můžete snadno ověřit prostřednictvím webové aplikace OR na této webové stránce.

Pokud byste měli jakékoliv doplňující dotazy ohledně Zákona o realitním zprostředkování, pojištění, ale i dalších detailech, pošlete mi je bez váhání na jan.novotny@qara.cz.

A mějte se hezky. Honza Novotný.

Sledujte naše sociální sítě

QARA.TV

Aktuální videa, informace, rady a data. Sledujte QARA TV na YouTube.

sleduj co děláme

Facebook

Aktuální videa, fotky, informace, rady a data. Sledujte náš Facebook.

sleduj co děláme

Instagram

Aktuální videa, fotky, rady a data. Sledujte qara.insta na Instagramu.

nakoukni do Qara

Co kdybychom zůstali v kontaktu?

Zajímá vás info o QARA a chcete vidět obsah, ze kterého byste mohli těžit i Vy?