PROČ JE TRVALÝ POBYT NÁJEMNÍKA TAKOVÝ STRAŠÁK?

Jaká jsou rizika zřízení trvalého pobytu nájemníka v pronajímaném bytě? Proč se pronajímatelé při pronájmu svých bytů bojí trvalého pobytu svých nájemníků? Jak je možné trvalý pobyt zrušit?

Určitě jste takové příběhy slyšeli už mnohokrát – váš známý má známého, který má bratrance, a tomu exekutor kvůli trvalému bydlišti nájemníka v pronajatém bytě zabavil veškeré vybavení. Byla to hrůza, měl oblepený všechen nábytek v bytě, odvezli mu televizi, domácí kino a skoro i tchýni…

Ale vážně – exekuce majetku dlužníka není zábavná věc, ale ani není nutné se jí obávat, pokud víte, jaká jsou rizika a jak je můžete minimalizovat.

Proč je trvalý pobyt pro nájemníka důležitý?

Důvodů je řada a každého z nás nějaký napadne. Trvalý pobyt (často označovaný jako „trvalé bydliště“) mimo jiné umožňuje:

  • přihlášení dětí do školy nebo školky v místě bydliště,
  • účast ve volbách v okrsku, kde skutečně bydlíte,
  • úřední dokumenty jsou (pokud nemáte datovou schránku) zasílány právě na místo trvalého pobytu občana,
  • získat dávky státní sociální podpory, např. příspěvek na bydlení,
  • možnost získat parkovací kartu (v Praze např. na tzv. modrou zónu) – toto je asi nejdůležitější bod.

Je jasné, že jsou to poměrně zásadní výhody, kvůli kterým budou nájemníci o trvalý pobyt usilovat.

Jak tedy minimalizovat riziko zabavení vybavení?

Základem je dobře sepsaná nájemní smlouva, která bude mimo jiné obsahovat informaci o tom, zda se nemovitost pronajímá včetně vybavení, nebo jako prázdná, bez vybavení.

Dalším důležitým nástrojem je pak předávací protokol, ve kterém jsou vyjmenovány jednotlivé položky vybavení, které pronajímatel předal nájemníkovi k užívání. Ideální je pak toto vybavení nafotit, aby nemohlo dojít k záměně s jiným vybavením nájemníka.

A samozřejmě řadu těchto problémů eliminujete i tím, že budete pronajímat nemovitost bez vybavení, jen s vestavěným nábytkem. I ten je ale potřeba uvést ve smlouvě a zmínit ho v předávacím protokolu.

A co když k exekuci dojde?

Může se to stát. A bohužel se někdy stane, že exekutor označí nebo zabaví i majetek, který není majetkem dlužníka. V takovém případě musíte prokázat, že jste skutečným majitelem tohoto majetku vy.

Máte na to 30 dnů, ve kterých se musíte obrátit na exekutora s návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku a doložit své vlastnické právo. 

Pokud máte k dispozici předávací protokol a fotky, máte vyhráno. Jste schopni prokázat, že jste zabavený majetek dali dlužníkovi k dispozici v rámci nájmu nemovitosti, ale jedná se stále o váš majetek. Kdyby ani toto nestačilo, můžete prokázat vlastnictví účtenkami nebo fakturami.

Samotná nemovitost je pak od exekuce na nájemníkovi chráněna, jelikož údaje o vlastníkovi jsou zapsány v katastru nemovitostí.

I přesto bych chtěl svému nájemníkovi zřízení trvalého bydliště zakázat

Můžete to zkusit. Ale pokud se váš nájemník rozhodne, stejně mu v tom nezabráníte. Nájemník má totiž ze zákona právo si na základě uzavřené nájemní smlouvy trvalý pobyt zřídit. A i přes to, že ve vaší nájemní smlouvě uvedete, že to nesmí, úředník k takovému ustanovení nepřihlédne.

Nájemníkovi navíc ani v takovém případě porušení nájemní smlouvy nemůžete nájem vypovědět. Nájemce s platnou nájemní smlouvou prostě váš souhlas nepotřebuje.

Na druhou stranu ale můžete po skončení nájmu trvalý pobyt nájemníkovi zrušit. Stačí, když jako majitel nemovitosti podáte žádost o zrušení trvalého pobytu a tu odůvodníte. Důvodem pak může být ukončení nájemní smlouvy, odstěhování nájemníka nebo třeba zánik nemovitosti.

A kde takovou žádost na zrušení trvalého pobytu podat? To správné místo je ohlašovna trvalého pobytu, tedy obecní úřad, či úřad městské části, městského obvodu nebo magistrát města.

Sledujte naše sociální sítě

QARA.TV

Aktuální videa, informace, rady a data. Sledujte QARA TV na YouTube.

sleduj co děláme

Facebook

Aktuální videa, fotky, informace, rady a data. Sledujte náš Facebook.

sleduj co děláme

Instagram

Aktuální videa, fotky, rady a data. Sledujte qara.insta na Instagramu.

nakoukni do Qara

Co kdybychom zůstali v kontaktu?

Zajímá vás info o QARA a chcete vidět obsah, ze kterého byste mohli těžit i Vy?