KATASTRÁLNÍ ÚŘAD – OCHRANNÁ LHŮTA – K ČEMU SLOUŽÍ?

U převodu vlastnického práva na nemovitých věcech je od roku 2014 využívána tzv. ochranná lhůta. K čemu slouží, jak dlouho trvá, a co se během této ochranné lhůty děje? Přečtěte si tento článek a vše se dozvíte.

Pokud jste našli vhodného kupce pro vaši nemovitost a podepsali kupní smlouvy, tímto proces převodu vlastnického práva k nemovitosti ještě nekončí. Kupující nabývá vlastnické právo až po úspěšném vkladu a následně zápisu do katastru nemovitostí. Katastrální úřad provede změnu vlastnického práva v katastru nemovitostí na základě nabývacího titulu, tedy kupní (nebo jakékoliv jiné převodní) smlouvy a po podání návrhu začíná běžet 20 denní ochranná lhůta.     

JISTOTA A BEZPEČÍ – TO JE OCHRANNÁ LHŮTA NA KATASTRU

Jakmile je podán návrh na vklad na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí na Katastrální úřad, začíná běžet ochranná lhůta 20 kalendářních dnů. Ochranná lhůta vznikla především proto, aby se zabránilo nelegálním změnám při převodu vlastnických práv u nemovitostí. 

Jednoduše řečeno, ochranná lhůta vznikla proto, aby měl vlastník dostatek času zareagovat ve chvíli, kdy se z dopisu od Katastrálního úřadu dozví, že se s jeho nemovitostí v rámci vlastnického práva v katastru nemovitostí nějak manipuluje. Ochranná lhůta proto přímo chrání práva vlastníků nemovitostí a představuje pro vlastníky velice důležitou pojistku. 

PRŮBĚH   

Úřad, po obdržení žádosti, informuje všechny smluvní strany a označí danou nemovitost plombou v katastru nemovitostí. Plomba je upozorněním na listu vlastnictví, že se právních vztahů v rámci dané nemovitosti začala dotýkat nějaká právní změna. 

Pokud tedy obdržíte od Katastrálního úřadu dopis s vyrozuměním o vkladu převodu vlastnického práva u vaší nemovitosti v katastru nemovitostí, o kterém víte, nic se neděje. Na dopis nemusíte Katastrálnímu úřadu odpovídat. Katastrální úřad má v takovém případě za to, že se změnou souhlasíte. 

V opačném případě je třeba velice rychle jednat, reagovat, a kontaktovat co nejrychleji Katastrální úřad, že s navrhovanou změnou nesouhlasíte, aby zastavil řízení. 

Neobdrží-li Katastrální úřad po uplynutí ochranné lhůty žádné námitky od účastníků řízení, začne daný požadavek zpracovávat. Na řešení požadavku a jeho zpracování má úřad ze zákona dalších 30 kalendářních dní nad rámec ochranné lhůty. 

Po uplynutí této lhůty, přecházejí vlastnická práva na kupujícího a proces převodu nemovitosti je ukončen. Katastrální úřad oběma stranám zašle vyrozumění o provedení vkladu v katastru nemovitostí. 

JAK SE MŮŽETE CHRÁNIT?

Je tu několik možností jak pravidelně kontrolovat svoji nemovitost: 

  • Můžete zdarma ověřovat změny prostřednictvím služby nahlížení do katastru nemovitostí.
  • V případě že nemáte dostatek času sledovat změny na stránkách Katastrálního úřadu, můžete si objednat (za poplatek) služby hlídačů katastru nemovitostí. Jedná se o programy které kontrolují v katastrech stav hlídaných nemovitostí. Jakmile zjistí, že se v katastru nemovitostí něco mění, upozorní vás na změnu elektronicky, většinou emailem.
  • Založte si datovou schránku. Tímto způsobem eliminujete nebezpečí, že byste neobdrželi včas informaci od Katastrálního úřadu, ohledně návrhu změn u vašich nemovitostí, a mohli tak včas zareagovat. Založení datové schránky je zdarma. O datovou schránku můžete požádat na kontaktním místě Czech POINT nebo podat žádost osobně na podatelnu Ministerstva vnitra. Úřady jsou povinny subjektům, které datovou schránku mají, dokumenty přednostně zasílat právě prostřednictvím tohoto komunikačního nástroje. Datová schránka vás pak upozorní emailem na novou zprávu.

NA ZÁVĚR

Přestože se vám může zdát celý tento proces komplikovaný, nenechte se odradit. Existují zkušení profíci – realitní makléři, kteří vás bezpečně provedou všemi procesy realitních transakcí. V našem týmu si můžete vybrat z více než 100 profíků. 

Hodně štěstí. Váš QARA TEAM

Sledujte naše sociální sítě

QARA.TV

Aktuální videa, informace, rady a data. Sledujte QARA TV na YouTube.

sleduj co děláme

Facebook

Aktuální videa, fotky, informace, rady a data. Sledujte náš Facebook.

sleduj co děláme

Instagram

Aktuální videa, fotky, rady a data. Sledujte qara.insta na Instagramu.

nakoukni do Qara