JAK SE MĚŘÍ PLOCHY V REALITÁCH?

Máte trochu zmatek v plochách, které se objevují v realitních inzerátech? Hledali jste někdy, jak se „správně“ měří byt? Jaký je vlastně rozdíl mezi obytnou a podlahovou plochou? A jakou plochu můžete (ale nemusíte) najít v katastru nemovitostí? Pokud vás tyto otázky někdy napadly, v tomto článku se perfektně zorientujete.

V praxi se můžete setkat s řadou pojmů, které se často zaměňují, a ve kterých nemají vždy jasno ani jinak zdatní odborníci v realitách. Dokázali byste vysvětlit následující pojmy a jejich vzájemné odlišnosti?

  • Užitná plocha,
  • podlahová plocha,
  • započitatelná plocha,
  • užitková plocha,
  • obytná plocha?

Rozdíl v těchto plochách může být poměrně zásadní, a pokud nebudete přesně vědět, co se pod kterým z těchto pojmů skrývá, můžete zažít nepříjemné překvapení.

Podlahová plocha je základ

Podlahová plocha je podle nového občanského zákoníku (NOZ; § 1222) a příslušného prováděcího předpisu (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) součtem celé plochy bytu. 

Jedná se tedy o výměru, která je ohraničena obvodovými zdmi bytu. Nemá na ni tedy vliv vnitřní uspořádání bytu – tedy například příčky, niky nebo napevno instalované zařizovací předměty (např. vana nebo sprchový kout). 

Zjednodušeně řečeno – je to výměra, kterou byste měli k dispozici, kdyby byl váš byt kompletně prázdný, bez příček a všech zařizovacích předmětů. 

Takže když například ve vašem bytě vybouráte příčku oddělující kuchyň a obývací pokoj, podlahová plocha vašeho bytu se nezmění.

Do podlahové plochy bytu se také započítává plocha sklepa, avšak jen v případě, že se nejedná o sklepní kóji. 

Naopak se do podlahové plochy nezapočítávají výměry balkónů, lodžií, teras, a to ani v případě, že jsou tyto prostory přístupné jen z konkrétního bytu a vlastník bytu k nim má výlučné právo užívání.

U mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených schodištěm uvnitř bytu se podlahová plocha vypočte jako součet podlahových ploch všech pater, přičemž u schodiště se započte pouze dolní “průmět”.

Zjednodušeně tedy započtete celou podlahovou plochu u nejspodnějšího patra a plochu všech vyšších pater počítáte bez zahrnutí schodiště.

Komplikovanější je to s podlahovou plochou u podkrovních bytů a místností – tam se do podlahové plochy počítá jen plocha, kde je výška stropu minimálně 2,3 m (takzvaná světlá výška).

Tato výška musí být dodržena nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti. Zbývající plocha se světlou výškou pod tento limit se do podlahové plochy nepočítá. 

I tuto část místností ale budete moci samozřejmě využívat. U místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m.

Užitná plocha

Užitná plocha (někdy také vnitřní užitná plocha) zahrnuje na rozdíl od podlahové plochy takovou výměru, kterou můžete jako obyvatel bytu skutečně využít. 

Nejsou do ní tedy započteny plochy příček, sloupy nebo komíny – prostě takzvané konstrukční prvky. 

Dále se však užívá i pojem celková užitná plocha, do které se započítává plocha balkónů, lodžií a teras v případě, že k nim má vlastník výlučné právo užívání, i plocha sklepa. 

Obytná plocha

Obytná plocha je plocha, kterou definují vnitřní výměry obytných místností (ty definuje vyhláška č. 268/2009 Sb.). 

Do obytných místností se počítá pouze místnost, která má minimální plochu alespoň 8 m2, je přímo osvětlená a větratelná, přímo nebo nepřímo vytápěná a určená k celoročnímu bydlení. 

Za obytnou místnost tedy nelze považovat kuchyni bez okna, ale obvykle ani koupelnu, komoru, schodiště nebo šatnu. 

Obytná plocha je součtem plochy obytných místností bytu a bude obvykle výrazně menší než užitná nebo podlahová plocha.

Jak se liší užitná a užitková plocha?

Užitková plocha je pojem, který byl definován již zrušenou vyhláškou č. 85/1997 Sb. a v minulosti se používal místo pojmu užitná plocha. Pokud na něj dnes ale někde narazíte, určitě si ověřte, jaká plocha je myšlena.

Započitatelná plocha

Započitatelná plocha je dána součtem podlahových ploch ústředně vytápěných místností a odpovídajícího podílu podlahových ploch nevytápěných místností, které s ústředně vytápěnými místnostmi sousedí. 

Tento pojem se obvykle používá pro výpočet nákladů na vytápění nebo při jejich vyúčtování.

A jakou plochu najdete v katastru nemovitostí?

Katastr nemovitostí vám také může poskytnout vodítko, co se podlahové plochy bytu týče. Problém je, že může, ale nemusí

U bytových jednotek je v katastru nemovitostí zapsán údaj „podíl na společných částech“, který může nabývat různých hodnot typu 258/12825, 1/36, 5632/10852 nebo 86/1259. 

V některých případech tak můžete vypočítat plochu bytu prostým dělením hodnoty před lomítkem 10, 100 nebo 1000. 

U některých (např. pokud je uvedeno 1/36) to ale není možné.

Podíl na společných částech

Další problém nastává u definice pojmu „podíl na společných částech“. Ten totiž může v různých domech zahrnovat různé části domu. 

Někde do něj započítávají jen podlahovou plochu bytů, někde je zahrnuto i příslušenství bytů (balkony, sklepy apod.), někde se příslušenství započte s koeficientem (např. 50 %).

Když společnost Valuo v roce 2020 zkoumala, s jakou úspěšností získáte s využitím tohoto výpočtu skutečně podlahovou plochu bytu, výsledek byl zklamáním. 

Pouze v 19 % případů (zkoumáno bylo 2 500 bytů) odpovídala hodnota z podílu na společných částech podlahové ploše. 

V ostatních případech zahrnovala příslušenství nebo jeho část (díky použití koeficientu) a u téměř 40 % pak výsledek neodpovídal žádné z těchto možností, byť se jedné z těchto hodnot blížil. 

Spolehlivá cesta

Spolehnout se při určení podlahové plochy bytu na výpočet z podílu na společných částech tedy bohužel není možné. 

Nejjistější cestou, jak získat přesnou podlahovou plochu bytu, je z prohlášení vlastníka, které je také uloženo v katastru nemovitostí.

Pokud se tedy se svým klientem bavíte o ploše jeho bytu, vždy se ujistěte, o jaké ploše se bavíte. 

Rozdíl může být poměrně velký a při dnešních cenách m2 bytu se může jednat o hodně peněz.

Mějte se moc dobře. Honza Novotný

Sledujte naše sociální sítě

QARA.TV

Aktuální videa, informace, rady a data. Sledujte QARA TV na YouTube.

sleduj co děláme

Facebook

Aktuální videa, fotky, informace, rady a data. Sledujte náš Facebook.

sleduj co děláme

Instagram

Aktuální videa, fotky, rady a data. Sledujte qara.insta na Instagramu.

nakoukni do Qara

Co kdybychom zůstali v kontaktu?

Zajímá vás info o QARA a chcete vidět obsah, ze kterého byste mohli těžit i Vy?